Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

Despre noi

Structura funcțională a Spitalului Obstetrica Ginecologie Ploiești a fost aprobată de Consiliul Județean Prahova prin Hotarirea nr.23 din 30 Ianuarie 2012 privind modificarea organigramei si a statului de funcții si aprobarea regulamentului de organizare si funcționare pentru Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiești. Componenta Echipa Medicala

Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiesti este una din cele mai mari unitati sanitare publice de monospecialitate din tara.

Prin adresa Ministerului Sanatatii nr. XI/A/43.208/31.10.2000 s-a aprobat de catre conducerea Ministerului Sanatatii, declararea Spitalului de Obstetrica Ginecologie Ploiesti ca unitate de interes judetean, avand in vedere ca rezolva intreaga cazuistica complexa precum si urgentele in acest profil.

Spitalul asigura asistenta medicala de specialitate (spitaliceasca si ambulatorie), precum si asistenta medicala neonatala pentru locuitorii orasului Ploiesti, peste 200 000 la numar, 85% din populatia Judetului Prahova.

Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 910/18.11.2002 privind criteriile de ierarhizare a sectiilor de spital cu specialitatea Obstetrica, Ginecologie si Neonatologie, institutia a fost evaluata ca unitate de gradul IIb.

In conformitate cu Ordinul nr. 583/23.05.2011, privind clasificarea Spitalului de Obstetrica Ginecologie Ploiesti, se aproba clasificarea in categoria V.

Incepind cu data de 01.05.2013, numărul de paturi contractate in regim de spitalizare continua, in conformitate cu numărul de paturi repartizate județului Prahova, este de 255, dintre care 235 in regim de spitalizare continua si 20 cronici.