Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

GRAFICUL GARZILOR
din Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti pentru anul 2020

DATA ZIUA OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU-NASCUTI A.T.I.
01.01 MI GORANEANU L NONEA O MARIN M POPAC BAETICA
02.01 J TOPOLOG C LUCHIAN B FERENER R POPAL POPESCU
03.01 V BILGA I DUMITRESCU O ONU C SIMION L BOLOCAN
04.01 S URSACHE D AVRAM M BIBIRE ERHANC FOTESCU
05.01 D GOLOSNEANU CIORASCU MANAC M POPAC POPESCU
06.01 L CERNAT M DUMITRESCU O GHICULESCU O DUNAC BOLOCAN
07.01 M BILGA I NONEA O JILESCU M SIMION L RATESCU
08.01 MI BOERU C LUCHIAN B LAZARESCU I POPAL FOTESCU
09.01 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M SIMION L POPESCU
10.01 V URSACHE D AVRAM M ONU C ERHAN C BOLOCAN
11.01 S GORANEANU L CIORASCU KARAOUNIA SIMION L RATESCU
12.01 D BILGA I DUMITRESCU O FERENER POPAL FOTESCU
13.01 L CERNAT M GOLOSNEANU O BIBIRE ERHAN C POPESCU
14.01 M NONEA O LUCHIAN B KARAOUNI A SIMION L BOLOCAN
15.01 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPAC FOTESCU
16.01 J IVAN M TUDOROIU T FERENER R POPAL POPOIU
17.01 V GOLOSNEANU O MIHALACHE D ONU C MITOCARU S CURSARU
18.01 S CERNAT M NONEA O BIBIRE POPAC RATESCU
19.01 D TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHANC CURSARU
20.01 L URSACHE D AVRAM M KARAOUNI A SIMION L POPESCU
21.01 M BILGA I DESPAN R LUCHIAN B POPAC BOLOCAN
22.01 Ml BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPA L FOTESCU
23.01 J NONEA O MIHALACHE D GHICULESCU O MITOCARU S RATESCU
24.01 V CERNAT M GOLOSNEANU O JILESCU M ERHAN C POPESCU
25.01 S IVAN M MARIN M LUCHIAN B SIMION L POPOIU
26.01 D TOPOLOG C CIORASCU KARAOUNI A POPA L BOLOCAN
27.01 L CERNAT M GORANEANU L FERENER R POPAC CURSARU
28.01 M BILGA 1 MIHALACHE D JILESCU M ERHAN C FOTESCU
29.01 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I MITOCARU S POPESCU
30.01 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M POPAC BOLOCAN
31.01 V URSACHE D AVRAM M ONU C DUNAC CURSARU
Data Ziua OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU-NASCUTI A.T.I.
01.02 S GORANEANUL NONEA O LUCHIAN B MITOCARUS FOTESCU
02.02 D TOPOLOG C FERENER R KARAOUNI A SIMION L POPESCU
03.02 L CERNAT M GHICULESCU O BIBIRE POPAL POPOIU
04.02 M BILGA 1 JILESCU M KARAOUNI A POPAC BOLOCAN
05.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI SIMION L RATESCU
06.02 J IV AN M NONEAO FERENER R POPAL CURSARU
07.02 V URSACHE D AVRAM M ONU C DUNAC FOTESCU
08.02 S GOLOSNEANU O CIORASCU DUMITRESCU O SIMION L POPESCU
09.02 D BILGA I JILESCU M FERENER R POPAC BOLOCAN
10.02 L CERNAT M TUDOROIU T BIBIRE POPAL FOTESCU
11.02 M BILGA I GHICULESCU O KARAOUNI A DUNAC POPESCU
12.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I POPA C BOLOCAN
13.02 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHANC POPOIU
14.02 V GOLOSNEANU O JILESCU M FERENER R POPAL POPESCU
15.02 S URSACHE D AVRAM M DUMITRESCU O ERHANC CURSARU
16.02 D CERNAT M MIHALACHE D KARAOUNI A POPAC RATESCU
17.02 L GORANEANU L CIORASCU DANILET G POPAL CURSARU
18.02 M NONEA O DESPAN R LUCHIAN B ERHANC BOLOCAN
19.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I POPAC FOTESCU
20.02 J TOPOLOG C FERENER R KARAOUNI A ERHANC BAETICA
21.02 V GORANEANU L DUMITRESCU O ONU C MITOC ARU S BOLOCAN
22.02 S IVANM NONEA O JILESCU M DUNAC RATESCU
23.02 D TOPOLOG C CULCEAI MANACM ERHANC CURSARU
24.02 L CERNAT M MIHALACHE D DANILET G SIMION L BAETICA
25.02 M BILGA I NONEA O KARAOUNI A POPAC POPESCU
26.02 MI BOERU C MARIN M LUCHIAN B ERHANC FOTESCU
27.02 J TOPOLOG C CULCEAI MANACM SIMION L BOLOCAN
28.02 V URSACHE D AVRAM M ONU C MITOC ARU S BAETICA
29.02 S CERNAT M MARIN M CIORASCU POPAL FOTESCU