Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

Test Visual

Aparat Functional

  • Birou Financiar Contabil

  • Birou Resurse Umane

  • Birou Aprovizionare

  • Birou Juridic

  • Compartiment Tehnic